گروه هنری رسانه ای معرفت گراف

Marefatgraph Artistic and media Group

گروه هنری رسانه ای معرفت گراف

Marefatgraph Artistic and media Group


۱۶ مطلب با موضوع «لوگو» ثبت شده است

معرفت گراف
۲۷ شهریور ۹۶ ، ۰۳:۰۵ ۰ نظر

معرفت گراف
۱۳ شهریور ۹۶ ، ۱۹:۵۵ ۰ نظر

معرفت گراف
۱۸ تیر ۹۶ ، ۰۲:۰۲ ۰ نظر

معرفت گراف
۱۳ تیر ۹۶ ، ۰۲:۲۸ ۰ نظر

معرفت گراف
۱۲ تیر ۹۶ ، ۱۷:۳۸ ۰ نظر

معرفت گراف
۰۸ تیر ۹۶ ، ۲۱:۲۶ ۰ نظر

http://bayanbox.ir/view/3028845301821741017/LoGo-44523.jpg

معرفت گراف
۱۷ دی ۹۵ ، ۱۹:۱۶ ۰ نظر

http://bayanbox.ir/view/5211581488938977722/Logo.jpg

معرفت گراف
۱۷ مرداد ۹۵ ، ۲۳:۲۳ ۱ نظر

//bayanbox.ir/view/2720258641356972047/7.jpg

معرفت گراف
۲۷ اسفند ۹۳ ، ۰۰:۳۱ ۰ نظر

//bayanbox.ir/view/7080705492698441402/6.jpg

معرفت گراف
۲۷ اسفند ۹۳ ، ۰۰:۲۷ ۰ نظر

//bayanbox.ir/view/3085862199749273906/3.jpg


طرح اولیه این لوگو از این مرکز نیست، اما به سفارش شرکت پیشبران کیفیت سامانه این طرح مجددا توسط این مرکز طراحی گردید.

معرفت گراف
۲۷ اسفند ۹۳ ، ۰۰:۲۵ ۰ نظر

//bayanbox.ir/view/3740793208338552161/5.jpg

معرفت گراف
۲۷ اسفند ۹۳ ، ۰۰:۲۳ ۰ نظر

//bayanbox.ir/view/5183075522069464367/4.jpg

معرفت گراف
۲۷ اسفند ۹۳ ، ۰۰:۱۰ ۰ نظر

//bayanbox.ir/view/8934702274811631557/1.jpg

معرفت گراف
۲۷ اسفند ۹۳ ، ۰۰:۰۷ ۰ نظر

//bayanbox.ir/view/3312237996916951825/2.jpg

معرفت گراف
۲۶ اسفند ۹۳ ، ۲۳:۴۰ ۰ نظر
//bayanbox.ir/view/2606834972576766265/Marefatgraph-Logo.gif
۰۴ اسفند ۹۳ ، ۰۰:۴۵ ۱ نظر